وبسایت باشگاه سپیدرود رشت

برنامه کامل لیگ دسته اول آزادگان فصل ۹۸-۹۹

وب سایت فرهنگی ورزشی سپیدرود – قرعه کشی مسابقات فصل ۹۹-۹۸ لیگ دسته اول فوتبال ایران انجام شد و ۱۸ تیم حاضر در این رقابت ها حریفان خود را شناختند.

به گزارش سایت سپیدرود، مراسم قرعه کشی بازی های فصل جدید لیگ یک فوتبال ایران عصر امروز شنبه در هتل آکادمی المپیک و با حضور مسؤولان ۱۸ تیم شرکت کننده در این مسابقات برگزار شد که با نظارت و مدیریت مسؤولان سازمان لیگ این قرعه کشی انجام گرفت.

طبق برنامه قرار است بازی های هفته اول لیگ دسته اول فوتبال ایران بیست و ششم مردادماه آغاز شود و بعد از یک هفته بازی ها ادامه پیدا کند.

برنامه مسابقات نیم¬فصل فصل ۹۹-۹۸ لیگ یک فوتبال را در زیر می خوانید:

* هفته نخست

سپیدرود رشت – مس رفسنجان

پرسپولیس پاکدشت – ملوان انزلی
خونه به خونه مازندران- کارون اروند خرمشهر
قشقایی شیراز- مس کرمان
آرمان گهر سیرجان- گل ریحان البرز
نیروی زمینی تهران- خوشه طلایی ساوه
آلومینیوم اراک- فجرسپاسی شیراز
شهرداری تبریز- نود ارومیه
استقلال خوزستان- بادران تهران

* هفته دوم

نود ارومیه – سپیدرود رشت

مس رفسنجان- استقلال خوزستان
بادران تهران- نیروی زمینی تهران
فجرسپاسی شیراز- شهرداری تبریز
گل ریحان البرز- آلومینیوم اراک
خوشه طلایی ساوه- قشقایی شیراز
کارون اروند خرمشهر- پرسپولیس پاکدشت
ملوان بندرانزلی- آرمان گهر سیرجان
مس کرمان- خونه به خونه مازندران

* هفته سوم

نیروی زمینی تهران – سپیدرود رشت

قشقایی شیراز- مس رفسنجان
ملوان بندرانزلی- کارون اروند خرمشهر
آرمان گهر سیرجان- مس کرمان
پرسپولیس پاکدشت- گل ریحان البرز
شهرداری تبریز- خوشه طلایی ساوه
استقلال خوزستان- فجرسپاسی شیراز
آلومینیوم اراک- نود ارومیه
خونه به خونه مازندران- بادران تهران

* هفته چهارم

سپیدرود رشت – استقلال خوزستان

فجرسپاسی شیراز- بادران تهران
مس رفسنجان- نیروی زمینی تهران
بادران تهران- شهرداری تبریز
خوشه طلایی ساوه- آلومینیوم اراک
گل ریحان البرز- قشقایی شیراز
مس کرمان – پرسپولیس پاکدشت
کارون اروند خرمشهر- آرمان گهر سیرجان
نود ارومیه- خونه به خونه مازندران

* هفته پنجم

شهرداری تبریز – سپیدرود رشت

پرسپولیس پاکدشت- مس رفسنجان
آلومینیوم اراک- استقلال خوزستان
کارون اروند خرمشهر- مس کرمان
خونه به خونه مازندران- گل ریحان البرز
ملوان بندرانزلی- خوشه طلایی ساوه
قشقایی شیراز- فجرسپاسی شیراز
نیروی زمینی تهران- نود ارومیه
آرمان گهر سیرجان- بادران تهران

* هفته ششم

سپیدرود رشت – آلومینیوم اراک

مس کرمان- ملوان بندرانزلی
گل ریحان البرز- کارون اروند خرمشهر
استقلال خوزستان- نیروی زمینی تهران
مس رفسنجان- شهرداری تبریز
نود ارومیه- قشقایی شیراز
بادران تهران- پرسپولیس پاکدشت
فجرسپاسی شیراز- آرمان گهر سیرجان
خوشه طلایی ساوه- خونه به خونه مازندران

* هفته هفتم

پرسپولیس پاکدشت – سپیدرود رشت

آرمان گهر سیرجان- مس کرمان
شهرداری تبریز- استقلال خوزستان
آلومینیوم اراک- نیروی زمینی تهران
ملوان بندرانزلی- گل ریحان البرز
مس کرمان- خوشه طلایی ساوه
خونه به خونه مازندران- فجرسپاسی شیراز
کارون اروند خرمشهر- نود ارومیه
قشقایی شیراز- بادران تهران

* هفته هشتم

سپیدرود رشت – خونه به خونه مازندران

نود ارومیه- ملوان بندرانزلی
مس رفسنجان – کارون اروند
گل ریحان البرز – مس کرمان
نیروی زمینی تهران- شهرداری تبریز
بادران تهران – آلومینیوم اراک
استقلال خوزستان – قشقایی شیراز
خوشه طلایی ساوه – آرمان کهر سیرجان
فجر سپاسی شیراز- پرسپولیس پاکدشت

* هفته نهم

آرمان گهر سیرجان – سپیدرود رشت

آلومینیوم اراک – مس رفسنجان
ملوان بندرانزلی- استقلال خوزستان
قشقایی شیراز- نیروی زمینی تهران
خونه به خونه مازندران- شهرداری تبریز
گل ریحان البرز- خوشه طلایی ساوه
مس کرمان- فجرسپاسی شیراز
پرسپولیس پاکدشت- نود ارومیه
کارون اروند خرمشهر- بادران تهران

* هفته دهم

سپیدرود رشت – قشقایی شیراز

بادران تهران- ملوان بندرانزلی
خوشه طلایی ساوه- کارون اروند خرمشهر
مس رفسنجان- مس کرمان
فجرسپاسی شیراز- گل ریحان البرز
شهرداری تبریز- آلومینیوم اراک
استقلال خوزستان- پرسپولیس پاکدشت
نود ارومیه- آرمان گهر سیرجان
نیروی زمینی تهران- خونه به خونه مازندران

* هفته یازدهم

ملوان انزلی – سپیدرود رشت

خونه به خونه بابل- مس رفسنجان
کارون اروند خرمشهر- استقلال خوزستان
پرسپولیس پاکدشت- نیروی زمینی تهران
آرمان گهر سیرجان- شهرداری تبریز
قشقایی شیراز- آلومینیوم اراک
خوشه طلایی ساوه- فجرسپاسی شیراز
گل ریحان البرز- نود ارومیه
مس کرمان- بادران تهران

* هفته دوازدهم

سپیدرود رشت – گل ریحان البرز

مس رفسنجان- ملوان بندرانزلی
فجرسپاسی شیراز- اروند خرمشهر
نود ارومیه- مس کرمان
بادران تهران- خوشه طلایی ساوه
شهرداری تبریز- قشقایی شیراز
آلومینیوم اراک- پرسپولیس پاکدشت
نیروی زمینی تهران- آرمان گهر سیرجان
استقلال خوزستان- خونه به خونه مازندران

* هفته سیزدهم

کارون اروند خرمشهر – سپیدرود رشت

گل ریحان البرز- مس رفسنجان
مس کرمان- استقلال خوزستان
ملوان بندرانزلی- نیروی زمینی تهران
پرسپولیس پاکدشت- شهرداری تبریز
آرمان گهر سیرجان- آلومینیوم اراک
خونه به خونه مازندران- قشقایی شیراز
خوشه طلایی ساوه- نود ارومیه
فجرسپاسی شیراز- بادران تهران

* هفته چهاردهم

سپیدرود رشت – مس کرمان

شهرداری تبریز- ملوان بندرانزلی
نیروی زمینی تهران- کارون اروند خرمشهر
بادران تهران- گل ریحان البرز
مس رفسنجان- خوشه طلایی ساوه
نود ارومیه- فجرسپاسی شیراز
قشقایی شیراز- پرسپولیس پاکدشت
استقلال خوزستان- آرمان گهر سیرجان
آلومینیوم اراک- خونه به خونه مازندران

* هفته پانزدهم

خوشه طلایی ساوه – سپیدرود رشت

فجرسپاسی شیراز- مس رفسنجان
گل ریحان البرز- استقلال خوزستان
مس کرمان- نیروی زمینی تهران
کارون اروند خرمشهر- شهرداری تبریز
ملوان بندرانزلی- آلومینیوم اراک
آرمان گهر سیرجان- قشقایی شیراز
نود ارومیه- بادران تهران
پرسپولیس پاکدشت- خونه به خونه مازندران

* هفته شانزدهم

سپیدرود رشت – بادران تهران

خونه به خونه مازندران- ملوان انزلی
قشقایی شیراز- کارون اروند خرمشهر
آلومینیوم اراک- مس کرمان
شهرداری تبریز- گل ریحان البرز
استقلال خوزستان- خوشه طلایی ساوه
نیروی زمینی تهران- فجرسپاسی شیراز
مس رفسنجان- نود ارومیه
پرسپولیس پاکدشت- آرمان گهر سیرجان

* هفته هفدهم

فجرسپاسی شیراز – سپیدرود رشت

بادران تهران- مس رفسنجان
نود ارومیه- استقلال خوزستان
گل ریحان البرز- نیروی زمینی تهران
مس کرمان- شهرداری تبریز
کارون اروند خرمشهر- آلومینیوم اراک
ملوان بندرانزلی- قشقایی شیراز
خوشه طلایی ساوه- پرسپولیس پاکدشت
آرمان گهر سیرجان- خونه به خونه مازندران

اخبار مرتبط با خبر بالا را از دست ندهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده + دوازده =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.